Poslovni kompleks sa parkingom - Rožaje

Opis

Predmetne nekretnine se nalaze na katastarskoj parceli KP 417/1, zgrade br.2; 3 i 4, dok se zgrada br.1. nalazi na KP 418., gledano iz pravca Berana na ulazu u grad, KP 418 se nalazi unutar KP 417/1 koja je približno pravougaonog oblika Vlasnik svih predmetnih nepokretnosti je Erste Banka AD Podgorica, u obimu prava 1/1.

Na KP 418 se nalazi zgrada br.1. U pitanju je elektroenergetski objekat gdje je smještena trafostanica, površina objekata je 13 m².Objekat se nalazi neposredno ispred objekta br.2 na kat. parceli br.417/1.

Na KP 417/1 se nalazi zgrada br.2. U pitanju je objekat sa malom prodavnicom u prednjem dijelu. Ovaj objekat je bruto osnove 986 m² I sastoji se iz tri posebna dijela: PD 1 – poslovni prostor u prizemlju, korisne površine 38 m²; PD 2 – poslovni prostor u prizemlju korisne površine 639 m² i PD 3 – poslovni prostor u prizemlju korisne površine 220 m².

Na KP 417/1 se nalazi i zgrada br.3. U pitanju je proizvodna hala u kojoj se obavlja djelatnost (proizvodnja i prerada mesa i mesnih prerađevina).U njemu se takođe nalaze komore za skladištenje mesa. Fasada je malterisana, obojana, te obložena limom, dok je sa prednje(sjeverozapadne)strukturalna. Unutrašnji zidovi su obloženi inoks panelima. Podovi su od kisjelootporne i neklizajuće keramike. U objektu su ugrađene vazdušne zavjese za sprječavanje prolaska vazduha iz spoljašnjosti. Vrata na zidovima i komorama su od nerđajućeg čelika. Objekat je izgrađen prema propisima i standardima koji su predviđeni za ovakav tip objekata. Bruto površina ovog objekta je 1146 m² i sastoji se od dva posebna dijela. U prizemlju je PD 1 i korisne je površine 935 m² , dok je na spratu PD 2, korisne površine 54 m².

Na KP 417/1 se nalazi i zgrada br.4. U pitanju je poslovni objekat spratnosti P+P1 koji se rentira kompaniji “VOLI”. U prizemlju je supermarket i magacinski prostor, a veza sa spratom je unutrašnjim AB stepeništem, gdje je u jednom dijelu takođe prodajni prostor, dok je u drugom kancelarijski prostor. Bruto površina objekta je 814 m², a sastoji se od sledećih posebnih djelova: PD 1 – poslovni prostor u prizemlju korisne površine 606 m² i PD 2 – poslovni prostor na spratu korisne površine 589 m².

Ispred objekta br.4 se nalazi prostran parking sa označenim parking mjestima.

Detaljnije

Kontakt

Informacije o nepokretnostima možete dobiti na: 

Call centar: 
19991
Telefon
:
 +382 20 440 440
E-mailprodajanekretnina@erstebank.me

Ponudu za kupovinu nekretnine neophodno je da dostavite putem email adrese: prodajanekretnina@erstebank.me ili na adresu: Erste Bank AD Podgorica, Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica, Crna Gora

Slične nekretnine