Cijena po dogovoru

Zemljište, Pečurice

SALE
Pečurice, Bar

Detaljnije

  • Redni broj: 2445
  • Telefon 063-299-662
  • Prodato: Ne
  • Ugovor: Prodaja
  • Lokacija: Bar
  • Površina placa: 10.154 m²

Opis

Predmetne katastarske parcele nalaze se u naselju Pečurice evidentirane u Listu nepokretnosti 2689 I u Listu nepokretnosti 2455 . Nedaleko od predmetnih katastarskih parcela nalaze se individualni stambeni objekti, dok je samo okruženje predmetne lokacije obraslo u gustu vegetaciju. Od prvih individualnih objekata i asfaltiranog puta predmetne parcele udaljene su oko 200 m, udaljenost od magistalnog puta Bar – Vladimir iznosi oko 500 m, dok udaljenost od magistralnog puta Bar Ulcinj iznosi oko 1.5 km. Udaljenost od plaže Veliki pijesak iznosi oko 3 km, a od centra grada predmetne parcele udaljene su oko 12.5 km.