Cijena po dogovoru

Zemljište, Pečurice II

Pečurice, Bar

Detaljnije

  • Redni broj: 2438
  • Telefon 063-299-662
  • Prodato: Ne
  • Lokacija: Bar
  • Površina placa: 5.691 m²

Opis

Predmetna katastarska parcela broj 1518 nalazi se u naselju Pečurice, evidentirana u Listu nepokretnosti broj 2438 . Nepokretnost se nalazi sa lijeve strane magistralnog puta Bar-Ulcinj , a sa desne strane saobracajnice Bar-Vladimir-Ulcinj, na udaljenosti oko 1,2km od puta Bar-Vladimiri-Ulcinj i na udaljenosti oko 11km od centra grada. Naselje Pecurica u kojem se nalazi predmetna nekretnina je izgradeno individulanim stambenim objektima male gustine, a jugozapadno od predmetne lokacija ka magistralnom putu nalazi se naselje Dubrava tj. naselje izgradeno individualnim stambenim objektima velike gustine, namjenjenih za turisticko stanovanje.