Cijena po dogovoru

Zemljište, Kunje

SALE
Kunje,Bar

Detaljnije

  • Redni broj: 1698
  • Telefon 063-299-662
  • Prodato: Ne
  • Ugovor: Prodaja
  • Lokacija: Bar
  • Površina placa: 720 m²

Opis

Predmetna katastarska parcela broj 3/3 nalazi se u naselju Kunje, Ocas, Bar, evidentirana u Listu nepokretnosti broj 1698 . Nepokretnost se nalazi sa lijeve strane magistralnog puta Bar-Ulcinj na udaljenosti oko 250m od magistralnog puta i na udaljenosti oko 12km od centra grada. Naselje Kunje – Ocas, u kojem se nalazi predmetna nekretnina nije uglavnom izgradjeno. Na udaljenosti oko 300m u jugozapadnom i jugoistocnom pravcu nalaze se naselja izgradjenih individualnih stambenih objekata male gustine.