Plac sa šumom i livadom u Šišićima

SALE
Šišići, Kotor

Detaljnije

  • Redni broj: 157
  • Telefon 020/440-440
  • Tip: Plac
  • Prodato: Ne
  • Ugovor: Prodaja
  • Lokacija: Kotor
  • Površina placa: 1.117 m²

Opis

List nepokretnosti br. 157 KO:ŠIŠIĆI označena kao katastaraska parcela broj 807  po načinu korišćenja ŠUME 3.KLASE,  površine 241 m2  i katastarska parcela broj 808.po načinu korišćenja LIVADA 4.KLASE  površine 876 m2

Nacrti i planovi: