Cijena po dogovoru

Poslovna zgrada u vanprivredi u Beranama

SALE

Detaljnije

 • Area: 35 m²
 • Redni broj: 322
 • Telefon 020/440-440
 • Tip: Poslovni prostor
 • Prodato: Ne
 • Ugovor: Prodaja
 • Lokacija: Berane

Svojstva

 • Dvorište
 • Livada
 • Njiva
 • Pašnjak
 • Šuma
 • Voćnjak

Opis

List nepokretnosti br. 322  KO BERANE  kao katastarska parcela broj 1249  broj zgrade 2  POSLOVNA ZGRADA U VANPRIVREDI  spratnost P  površine 35 m2

Adresa