Plac sa šumom, Lucice (Petrovac)

SALE

Detaljnije

  • Redni broj: 623
  • Telefon 020/440-440
  • Tip: Plac
  • Prodato: Ne
  • Ugovor: Prodaja
  • Lokacija: Petrovac
  • Površina placa: 389 m²

Opis

List nepokretnosti broj 623 KO PETROVAC oznacena kao katastarska parcela broj 1274/16 kao ŠUMA 2. KLASE površine  252 m2 i katastarska parcela broj 1274/17  površine 137 m2 ukupne površine 389 m2 potes Lucice.

Nacrti i planovi: