Plac sa šumom i livadom, Kosić, Danilovgrad

SALE

Detaljnije

  • Redni broj: 714
  • Telefon 020/440-440
  • Tip: Plac
  • Prodato: Ne
  • Ugovor: Prodaja
  • Lokacija: Danilovgrad
  • Površina placa: 1.999 m²

Opis

List nepokretnosti br. 459 KO KOSIĆ označena kao katastarska parcela br.932/1 kao ŠUME 4 KLASE  potes Kosić  površine 936 m2; kao katastarska parcela br. 932/2  kao LIVADA 3 KLASE  potes Kosić  pov.1063 m2”.

Nacrti i planovi: