Dolac, Livade 1835 m2 i 1508 m2

SALE
Dolac, Berane

Detaljnije

  • Redni broj: 1193
  • Telefon 020/440-440
  • Tip: Plac
  • Prodato: Ne
  • Ugovor: Prodaja
  • Lokacija: Berane
  • Površina placa: 3.343 m²

Opis

List nepokretnosti br. 1193  KO DOLAC  na katastarskoj parceli 909  kao LIVADA 2 KLASE  površine 1835 m2 i katastarska parcela broj 912  kao LIVADA 3.KLASE  površine 1508 m2

Nacrti i planovi: