Plac sa pašnjakom i šumom u Brijestovu, Danilovgrad

SALE
Brijestovo, Danilovgrad

Detaljnije

  • Redni broj: 332
  • Telefon 020440-440
  • Tip: Plac
  • Prodato: Ne
  • Ugovor: Prodaja
  • Lokacija: Danilovgrad
  • Površina placa: 7.770 m²

Opis

List nepokretnosti br. 332 KO Brijestovo, označena kao katastarska parcela br.3689, površine 3000 m2  kao PAŠNJAK 5 KLASE,  potes Sretnja  i katastarska parcela br. 3690  površine  4770 m2  kao ŠUME 6 KLASE.

Nacrti i planovi: