Plac u Beranama sa voćnjacima

SALE
Berane, Crna Gora

Detaljnije

  • Redni broj: 2188
  • Telefon 020-440-440
  • Tip: Plac
  • Prodato: Ne
  • Ugovor: Prodaja
  • Lokacija: Berane
  • Površina placa: 1.569 m²

Opis

List nepokretnosti br. 2188 KO BERANE  ( sada LN 2263 KO BERANE ) na katastarska parcela 1631/2 kao VOĆNJAK I KLASE  površine 554 m2 , katastarska parcela broj1631/3  VOĆNJAK I KLASE  katastarska parcela površine 520 m2 katastarska parcela 1631/5  VOĆNJAK I KLASE  površine 495 m2.

Nacrti i planovi: